Stichting Verhalen Verbinden Opgericht

Stichting Verhalen Verbinden opgericht: deze stichting heeft tot doel het verzamelen en schrijven van persoonlijke en historische verhalen. Deze verhalen kunnen ingezet worden om de samenhang binnen dorpen, wijken en organisaties te versterken. Tevens dienen ze om historische en culturele waarden te behouden, te herbeleven en door te geven. Verhalen geven identiteit, karakter en smoel. De stichting kan u helpen deze verhalen bijeen te brengen en door te geven. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Delia Hofman (voorzitter), Lex Bekker (penningmeester) en Martijn Jansen (secretaris). Het eerste project waar de stichting zich mee bezig houdt is het boek enContinue Reading…

Verhalenvertelplein succes!

Mag je dat zeggen van een evenement dat je zelf hebt georganiseerd? Het was een succes. Met 110 enthousiaste bezoekers en 25 vrijwillige helpers, veel positieve reacties en een met de muziek meezwaaiende zaal en naar foto’s wijzende bezoekers, denk ik dat we het mogen zeggen. Er zijn verhalen uitgewisseld over oorlogsjaren, winkeltjes in de jaren dertig, de wederopbouw; er is meegezongen met de shantykoren ’t Staende Tuygh en Nelsons Blood, er is stil geluisterd naar Cees de Baare en Jim van Eng en er is achteruitgepraat met Jan Zwanenburg. Op de activiteitenpagina een foto-impressie met dank aan Eric BaalbergenContinue Reading…