Krant
Foto: Gwendelyn Luijk (The Daily Photo)2015

Agnes de Boer woonde ruim 20 jaar in Velsen. Ze heeft een cursus levensverhalen schrijven gevolgd bij Jacqueline Duurland in Haarlem en een boek geschreven: Een bijzondere jongen. Daarna begon ze korte verhalen te schrijven en volgt nu de opleiding aan de Schrijversvakschool.

Vanuit haar bedrijf Agnes in Woord en Beeld geeft ze cursussen Levensverhalen schrijven en Creatief schrijven en begeleidt ze mensen met het schrijven van hun levensverhaal. Daarnaast schrijft ze Praktijkboeken voor Professionals, gericht op medewerkers in de publieke sector en werkt ze aan een nieuwe roman.

Agnes brengt met storytelling haar streven als projectleider om wijken en organisaties te verbeteren en leef- of werkbaar te maken samen het vertellen van levensverhalen.

www.agnesinwoordenbeeld.nl

www.promis-adviesopmaat.nl

info@beleefoudijmuiden.nl

Marlenne Schrijver woont al haar hele leven in IJmuiden, is getrouwd en moeder van een zoon en dochter. Zij heeft 16 jaar op diverse poliklinieken gewerkt en de laatste periode van 6 jaar als hartfunctie-assistente en echocardiografiste. Tot november 2023 werkte ze als doktersassistente in een ziekenhuis. Daarna werkzaam in Nieuw Unicum, Zandvoort

Na de geboorte van de kinderen heeft zij diverse coachingstrainingen gevolgd en werkt ze als zzp-er. Ook heeft zij boekrecensies geschreven en daarvoor interviews afgenomen voor websites. Om het schrijven te verfijnen, en vanuit persoonlijke interesse, volgde ze de cursus Levensverhalen bij Agnes.

Marlenne is specifiek geïnteresseerd in verhalen van de vrouwen die achterbleven als hun man op zee was en de verantwoordelijkheid droegen voor het grote gezin in moeilijke omstandigheden. Ook de verhalen en informatie over het voormalige gebied ‘De Breesaap’ heeft haar interesse.

06 15 39 17 82 / 06 51 75 63 54

info@beleefoudijmuiden.nl

info@ontdekoudijmuiden.nl

Daniella van Delft begeleidt het project vanuit de Stichting Welzijn. Haar standplaats is buurtcentrum De Brulboei in Oud-IJmuiden.Stichting Welzijn Velsen (SWV) is een lokale instelling voor peuterspeelzaalwerk en sociaal maatschappelijke activiteiten. Verspreid over alle woonkernen van Velsen zijn de peuterspeelzalen, buurt- en jongerencentra en activiteiten van SWV te vinden. SWV richt zich op alle lagen van de bevolking, met extra aandacht voor kanszoekende groepen. SWV is voortdurend in beweging. SWV wil namelijk in blijven spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals sociale activering; jeugdparticipatie,wijkgericht werken en buurtbemiddeling.

Laat hieronder een reactie achter of mail info@beleefoudijmuiden.nl.

One thought on “Over ons

Comments are closed.