Stichting Verhalen Verbinden opgericht: deze stichting heeft tot doel het verzamelen en schrijven van persoonlijke en historische verhalen. Deze verhalen kunnen ingezet worden om de samenhang binnen dorpen, wijken en organisaties te versterken. Tevens dienen ze om historische en culturele waarden te behouden, te herbeleven en door te geven. Verhalen geven identiteit, karakter en smoel. De stichting kan u helpen deze verhalen bijeen te brengen en door te geven.
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Delia Hofman (voorzitter), Lex Bekker (penningmeester) en Martijn Jansen (secretaris). Het eerste project waar de stichting zich mee bezig houdt is het boek en de wandelroute van Beleef Oud-IJmuiden. De werkzaamheden zijn daarmee aanvullend op de samenwerking met de Stichting Welzijn Velsen.

 

Foto: notaris Eric Ros met de nieuwe bestuursleden.

One thought on “Stichting Verhalen Verbinden Opgericht

  1. Het lijkt mij een heel prettig initiatief. Ik heb aan het begin van mijn werkzame leven gewerkt bij de Maritieme Historie. Daar moest ik uiteindelijk hele boeken ‘overtypen’ van oude(re) vooral mannen die boeken schreven over hun leven als Marineman. Deze mensen schreven hun verhalen nog op met pen en ik typte het dan uit. Daarna vonden er correcties plaats en uiteindelijk ontstond er een mooi product. Het zoveelste boek in een serie van de geschiedenis van de Koninklijke Marine.
    Graag zou ik ook jullie project op die manier willen helpen, indien nodig. Dus verhalen uittypen van mensen uit het oude IJmuiden. Mocht hier interesse voor zijn dan hoor ik het graag. i39d@hotmail.com

Geef een reactie