De vakpers schenkt aandacht aan Beleef Oud-IJmuiden. De vraag die in het artikel wordt beantwoord is of storytelling, zoals Beleef Oud-IJmuiden dat toepast, leidt tot meer samenhang in de wijk. Een bewoner, ondernemer, de projectleider en de dames van Beleef Oud-IJmuiden komen aan het woord.

NAW april 2015 2 - kopie2